Home » Vizier op agogiek by Willem Elias
Vizier op agogiek Willem Elias

Vizier op agogiek

Willem Elias

Published 2002
ISBN :
357 pages
Enter answer

 About the Book 

‘Vizier op agogiek’ neemt de lezer mee op verkenning in het gevarieerde toepassingsgebied van de agogische wetenschappen. Ankerpunt van deze ontdekkingstocht is de in Vlaanderen unieke opleiding Sociale en Culturele Agogiek van de Vrije UniversiteitMore‘Vizier op agogiek’ neemt de lezer mee op verkenning in het gevarieerde toepassingsgebied van de agogische wetenschappen. Ankerpunt van deze ontdekkingstocht is de in Vlaanderen unieke opleiding Sociale en Culturele Agogiek van de Vrije Universiteit Brussel.Vijfentwintig auteurs verhalen vanuit ago(lo)gisch perspectief over veelzijdige maatschappelijke thematieken. Telkens gaat het om de bestudering of de toepassing van educatief werk met volwassenen, en dat in de meest uiteenlopende vormen die de volwassen leefwereld rijk is.Theoretische perspectieven van interculturele communicatie, sociale begeleiding, kunsteducatie, sociale bewegingsagogiek en gerontagogiek worden aangereikt.Agogische praktijken binnen cultuur- en kunstencentra, beroepsopleidingen, het levenslang leren en het brede sociaal-culturele werk worden op hun maatschappelijke verdienste onderzocht.Inzicht in het agogisch handelen krijgt de lezer door levendige beschrijvingen van werkvormen zoals sociaal-artistieke projecten en van doelstellingen zoals de politieke participatie van ouderen.De interdisciplinaire agogische wetenschappen huldigen het principe ‘laat duizend bloemen bloeien’. Dit boek getuigt van deze rijkdom.Voor studenten van agogische opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Nederland biedt deze publicatie exemplarisch beschrijvingen van begeleidings-, beheers- en beleidsaspecten in sociale, culturele, vrijetijds- en arbeidscontexten. Voor de professionele agoog inspireert de soms dwarse theorievorming en het ongebonden onderzoek tot reflectie op de eigen beroepspraktijk.Voor iedere geïnteresseerde biedt dit boek een ‘vizier’ op agogiek, een jonge wetenschappelijke discipline die door het toevoegen van een vormende dimensie de mondigheid van het individu nastreeft.